LVI-Kurikka

Tiedote. LVI Kurikka Oy ja Pirkanmaan Automaatiokeskus Melo Oy ovat yhdistyneet. Kaikki työntekijät jatkavat vanhoissa tehtävissään ja palvelumme laajenevat. Lue lisää.

Meiltä jäähdytyslaiteratkaisut asiakkaan tarpeiden mukaan

Kylmätekniikkaa voidaan käyttää moneen eri käyttötarkoitukseen ja sovellukseen, me toteutamme asiakkaiden tarpeiden mukaan mm. seuraavia osa-alueita:

 • Ilmastoinnin jäähdytys
 • Lämmön talteenotto ja energiansäästöratkaisut
 • Prosessin jäähdytys
 • Erilaiset vedenjäähdytin ratkaisut
 • Suuret lämpöpumput
 • Kaupan kylmä ja elintarvikkeiden tuotantolaitokset

Teemme jäähdytyslaitteiden asennusta ja huoltoa merkkiriippumattomasti. Meillä on Tukesin vaatimat kylmäluvat yli 3 kg kylmäainetta sisältävien laitteiden asennukseen huoltoon ja korjaukseen.

Oikealla laitevalinnalla käyttötarkoituksen mukaan on iso merkitys energiataloudellisuuden ja ympäristö ystävällisyyden kannalta, meiltä saatavilla olevilla jäähdytyslaitteilla voimme täyttää asiakkaidemme tarpeet ympäristöystävällisyys huomioiden.

Meiltä saatavilla olevat jäähdytyslaitemerkit:

 • Daikin
 • Trane
 • Mitsubishi Heavy
 • Chiller
 • Toshiba
 • Epta
 • Aermec
 • Carrier

Lämmön talteenotto

Hukkalämmön talteenotolla voidaan hankkia merkittäviä säästöjä kiinteistöjen energialaskussa. Suomessa on vielä valtavasti hyödyntämätöntä potentiaalia lämmön hyötykäytöstä.
Meiltä saat lämmön talteenottoon yksilöllisten tarpeiden mukaiset lämmön talteenottoratkaisut sekä teollisuuteen, että kaupan puolella lauhdelämmön talteenottoon.

Katse tulevaisuudessa

Ilmastotavoitteiden kiristyminen ja päästöjen vähentäminen ovat tärkeä osa kylmäalan toiminnassa. Pidämme katseen kohdistettuna tulevaisuuteen ja pyrimme käyttämään projekteissamme kestäviä ratkaisuja. Tästä esimerkkinä hiilidioksidi kylmäaineena, urakoimme hiilidioksidilaitoksia yhteistyössä Epta-Suomi Oy:n kanssa

Huolto

Tiesithän, että jos kylmälaitteen kylmäainetäytöksen hiilidioksidiekvivalenttitonni ylittää viisi, on laitteeseen lain mukaan tehtävä vuototarkastus vähintään kerran vuodessa. Määräaikaisella huollolla ja toiminnan tarkastuksella varmistetaan kylmälaitteiden oikeanlaiset säädöt sekä hyvän hyötysuhteen pysyvyys.

Meiltä kylmälaitehuollot ammattitaidolla ja huolella.