Toimitusehdot

Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan LVI Kurikka Oy:n (jäljempänä ”Myyjä”) ja Asiakkaan välisessä laitteiden ja komponenttien kaupassa, ellei toisin ole sovittu (ei kuitenkaan toimituksissa, joiden kohde tehdään tilaajan yksilöllisten vaatimusten mukaisena, eikä toimituksissa, joihin sisältyy olennaisena osana asennustyötä).

Hinta

Hinnoittelun perustana käytetään tilauspäivänä voimassa olevia Myyjän hintoja. Mikäli tulli-, rahti-, arvonlisävero- tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

Kuljetus- ja maksutapakustannukset sekä kuljetuksen vakuuttamisesta aiheutuvat kustannukset eivät sisälly hintoihin. Myyjä laskuttaa nämä kustannukset erikseen.

Maksuehdot

Paytrail maksuehdot

Toimitustavat ja -hinnat

  • Asiakas noutaa tuotteet Myyjältä (0,00 €)
  • Posti 14: Paketti toimitetaan suoraan vastaanottajalle pääsääntöisesti lähetystä seuraavana työpäivänä klo 14 mennessä

Omistusoikeus

Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta, kunnes ne on kokonaan maksettu.

Virheellinen tuote, palautukset ja välillinen vahinko

Asiakkaan tulee suorittaa toimituksen vastaanottotarkastus ensi tilassa, kuitenkin kohtuullisessa ajassa, todetakseen vastaako toimitus tilausta ja ovatko tuotteet virheettömässä kunnossa. Huomautus virheellisestä tilauksesta, toimituksesta tai tuotteesta on tehtävä kirjallisesti kahdeksan (8) vuorokauden kuluessa toimituksen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa Myyjä on vapaa virheeseen liittyvistä vastuista. Myyjän kokonaisvastuu asiakkaalle aiheuttamistaan yhteenlasketuista vahingoista on kuitenkin enintään myyjän toimittamien tuotteiden arvonlisäveroton sopimushinta.

Myyjä ei ole vastuussa asiakkaalle aiheutuneista välillisistä tai epäsuorista vahingoista mukaan lukien tuotannon tai voiton menettämisestä, rahoituskuluista, tietojen menettämisestä tai kateostosta aiheutuvista kuluista tai vahingoista tai toisille tuotteille tai laitteille aiheutuneista vahingoista.

– Kuluttajan oikeus perua kauppa 14 päivän sisällä

– Olethan yhteydessä palautuksesta sähköpostitse asiakaspalvelu@lvikurikka.fi

– Myyjä ei vastaa palautuksesta koituvista kustannuksista.

– Maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle

 

Laitetakuu

Myyjän laitetakuu, 12 kuukautta, perustuu tuotteen valmistajan tuotteelleen antamaan takuuseen ja se kattaa kaikki tuotteiden valmistukseen tai raaka-aineisiin liittyvät virheet valmistajan ehtojen mukaisesti. Luonnollinen ja mekaaninen kuluminen sekä epätavallisesta tai ohjeista poikkeavasta käytöstä, hoidosta, varastoinnista tms. aiheutuva rikkoutuminen eivät kuulu tuotetakuun piiriin. Syöpymiselle yms. erikoisoloille alttiiden materiaalien valinta on Asiakkaan vastuulla.

Tuotteen valmistuksessa tapahtuneen raaka-aine- tai valmistusvirheen ilmetessä myyjä sitoutuu siinä tapauksessa, että kyseinen tuote lähetetään myyjälle viipymättä tai viimeistään takuuajan päättyessä korjaamaan virheen oman valintansa mukaan joko kunnostamalla vioittuneen tuotteen tai toimittamalla veloituksetta asiakkaalle uuden virheettömän tuotteen tai lähettämään sen asiakkaalle.

Aiheettomista takuupalautuksista Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta palautukseen liittyvät kohtuulliset kustannukset.

Myyjä ei korvaa tuotteiden irrottamisesta ja jälleenasentamisesta asiakkaalle aiheutuvia kustannuksia.

Kolmansien osapuolien valmistamat ohjelmistot

Myyjä ei anna mitään takuuta kolmansien osapuolten valmistamille ohjelmille eikä vastaa kolmansien osapuolten ohjelmien virheistä mahdollisesti aiheutuvista vahingoista.

Päivitetyt myynti- ja toimitusehdot

Toimituksiin ja palveluihin sovelletaan kaupantekohetkellä voimassa olevia Myyjän Yleisiä myynti- ja toimitusehtoja, jotka ovat nähtävillä Myyjän Internet-sivuilla osoitteessa www.lvikurikka.fi, sekä Suomen lakia.

LVI Kurikka Oy

3021983-9